+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisi iz Ceha trgovine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1257

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Članak 2.

(1) Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

(2) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, cijenu nije potrebno istaknuti kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji.

(3) Cijene iz stavka 1. ovoga članka moraju biti istaknute u kunama oznakom »kn«.

(4) Cijena je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(5) Uz obvezu iz stavka 1. i 3. ovoga članka, trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama.

(6) Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

II. ISTICANJE CIJENA PROIZVODA

Isticanje maloprodajne cijene

Članak 3.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu.

(2) Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Članak 4.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda koja je istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti istaknuta na oznaci s nazivom proizvoda i to ispred ili ispod ili pokraj proizvoda na prodajnom mjestu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena proizvoda može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata može se istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod mora biti, uz maloprodajnu cijenu, označen i naziv proizvoda.

III. CIJENA ZA JEDINICU MJERE

Članak 5.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu.

Članak 6.

(1) Cijena za jedinicu mjere, ističe se za sljedeće proizvode:

1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano

2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata

3. dječje pelene

4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja

5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila

6. destiliranu vodu

7. proizvode za njegu lica i tijela

8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela

9. proizvode za pranje i njegu kose

10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za:

– proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara

– proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti

– proizvode koji se prodaju u okviru posebnih oblika prodaje

– poslastice za kućne ljubimce

– kolače

– alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml

– smrznute deserte obujma do 500 ml

– voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

(3) Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase.

Članak 7.

(1) Trgovac čiji je prodajni prostor površine veće od 50 četvornih metara obvezan je isticati cijenu za jedinicu mjere sukladno odredbama članka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Trgovac čiji je prodajni prostor površine manje od 50 četvornih metara može isticati cijenu za jedinicu mjere sukladno odredbama članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika

IV. OZNAČAVANJE CIJENA USLUGA

Članak 8.

(1) Trgovac koji pruža uslugu mora imati cjenik usluga istaknut u poslovnim prostorijama lako dostupan potrošaču.

(2) Istaknute cijene moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive.

(3) Ukoliko trgovac, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:

– kataloga usluga s cijenama

– posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama

– ili na drugi odgovarajući način.

(4) Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga.

Članak 9.

Ukoliko se usluga pruža izvan poslovnih prostorija trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi.

Članak 10.

Ukoliko su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (»Narodne novine« br. 52/10 i 86/10).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/253

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-14-44

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.